สมัครงานกับเราlast update : 30 - October - 2017ผู้จัดการฝ่ายผลิตสวัสดีการ

1. โบนัสประจำปี

2.ปรับเงินเดือนประจำปี

3.Happy Birthday พนักงานประจำเดือน

4.ค่าแนะนำ

5.เบี้ยขยัน

6.กองทุนคลายร้อน

7.ชุดฟอร์ม

8.กิจกรรมวันเทศกาลต่างๆ

9.ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

10.ประกันสังคม

11.มอบทอง ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย

12.ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี

13.เงินช่วยเหลือต่างๆ งานศพ งานบวช งานแต่งหน้าที่ รับผิดชอบ

  • วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานฝ่ายผลิตทั้งหมด ดำเนินการกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย สอดคล้องนโยบาย งบประมาณขององค์กรที่ตั้งไว้ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายประสบการณ์ และ ทักษะ

  • มีประสบการณืด้านสิ่งทอ 5 ปีขึ้นไป

Choke Laup Boonchai Co., Ltd

141 Leab Klong Phasicharoen-tai Rd, Nhongkhaem, Nhongkhaem, Bangkok 10160
Call: (66)2878-7701-3
Fax: (66)2807-3198
E-Mail: enquiry@satinbed.com

C.L.B. MATTRESS CO., LTD.

143 Leab Klong Phasicharoen-tai Rd,
Nhongkhaem, Nhongkhaem, Bangkok 10160

Call: (66)2801-2097
Fax: (66)2801-2099
E-Mail: enquiry@satinbed.com